توری Potent 33

توری فایبر گلاس مارامو
130گرمی
چشمه 5×5
عرض 33 سانتی متر
طول هر رول 50 متر