توری ++Master A80

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر