توری ++Master A50

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر