توری Master A40

توری فایبر گلاس
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر