توری Master A300-1000

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰۰ متر