توری Master A200-500

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰ متر