توری +Master A200

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر