توری +Master A130

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر