توری Master A120

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر