توری Master A110

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۱۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر