توری ++Master A100

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر