توری Eros 130

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 130 سانتی متر
طول هر رول 200 متر