توری Elite 120

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 120 سانتی متر
طول هر رول 200 متر