توری Cupido 80

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 80 سانتی متر
طول هر رول 200 متر