توری Cupido 60

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 60 سانتی متر
طول هر رول 200 متر