توری Cupido 40

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 40 سانتی متر
طول هر رول 200 متر