توری Cupido 170

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 170 سانتی متر
طول هر رول 200 متر