توری های AR ولنتینو حاوی بیش از 16 درصد اکسید زیرکونیوم (zro2) هستند و با همان کیفیت و مقاومت اولیه ماندگاری بیش از 50 سال در محیط های قلیایی مانند بتن دارند و افت کیفیت آنها کمتر از 10 درصد میباشد؛ این توری ها به صورت تک رول داخل هر کارتن با طول 100 عرضه میشود.