توری ولنتینو 65 گرمی(3*3) 100 سانت

توری های 65 گرمی 3 در 3 در  طول 200 متر و عرض 100 سانتی متر که یک رول در هر کارتن عرضه میشود که عمدتا در صنعت سنگ و مقاوم سازی پشت سنگ ، آبندی ، عایق کاری ، در صنعت ساختمان برای اجرای کفپوش و اجرای رنگ های مقاوم به رطوبت استفاده مشود.